Systemy alarmowe
Monitoring
Sieci strukturalne
Telewizja przemysłowa

Sklep Internetowy Certyfikaty

W miesiącu Lipcu 2013 przygotowaliśmy projekt wykonawczy systemu alarmu pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu dla Kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jodłowej. Projekt uzyskał pozytywną opinię Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz otrzymał dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest to już piąty Kościół zabezpieczony w ten sposób przez naszą firm.