Systemy alarmowe
Monitoring
Sieci strukturalne
Telewizja przemysłowa

Sklep Internetowy Certyfikaty

Systemy alarmowe stanowią dzisiaj jeden z podstawowych elementów zabezpieczenia technicznego każdego obiektu. Działanie systemu polega na wykrywaniu potencjalnych zagrożeń w chronionej strefie i sygnalizowaniu ich. Najczęściej wykorzystuje się czujniki ruchu (działające w oparciu o różne typy detektorów np. podczerwień pasywna lub aktywna, mikrofala) lub czujniki dymu i temperatury. Czujniki różnią się między sobą typem detektorów ale również różnymi rozwiązaniami technicznymi np. odpornością na zwierzęta, wykrywaniem zasłonięcia itp. Mózgiem każdego takiego systemu jest centrala alarmowa i to ona decyduje o tym co ma być zrobione w razie zadziałania jakiegokolwiek czujnika.

Najczęstsze operacje to:

 • włączenie sygnalizatorów
 • powiadomienie do stacji monitorującej
 • powiadomienie użytkownika
 • inne czynności np. załączenie oświetlenia czy zamknięcie drzwi

 

Bardzo istotną funkcją takiego systemu jest możliwość powiadamiania użytkownika o zadziałaniu systemu. Standardowo wszystkie obecnie produkowane centrala alarmowe potrafią to zrobić przy wykorzystaniu analogowej linii telefonicznej. Jeśli jednak w obiekcie nie ma telefonu stacjonarnego, można wykorzystać urządzenia działające w oparciu o sieć GSM. Mogą one wysyłać SMS i/lub dzwonić do wyznaczonych osób.

Oprócz najczęściej wykorzystywanych czujników służących do wykrywania włamania lub wejścia na teren chroniony, używa się również detektory dymu i/lub temperatury, zalania wodą i gazu. System alarmowy obsługuje się za pomocą manipulatora LED lub LCD. Na klawiaturze LED informacje o stanie systemu podawane są w postaci świecących diod natomiast na klawiaturze LCD wyświetlane są w postaci tekstu na ekranie ciekłokrystalicznym. Klawiatur w systemie może być kilka co ułatwia codzienną obsługę. W pewnych sytuacjach do prostej obsługi systemu można używać pilotów na fale radiowe.

Najczęściej montowane przez nas systemy są produkcji firmy SATEL http://www.satel.pl

Specyficznym rodzajem zabezpieczenia są ogrodzone tereny zewnętrzne. Do ich ochrony stosuje się bariery podczerwieni, czujki zewnętrzne lub zakopuje się specjalne kable.

 

Elementem, który często jest łączony z systemem alarmowym jest kontrola dostępu. Urządzenia kontroli dostępu pozwalają na dostęp do określonych pomieszczeń osobom posiadającym uprawnienia. Najczęściej montowane przez nas systemy to urządzenia firmy SATEL oraz ROGER http://roger.pl

Kontrola dostępu zapewnia:

 • Rejestrację wejść i wyjść,
 • Kontrolę czasu pracy,
 • Identyfikację osób i ich dostępu do stref obiektu,
 • Kontrolę strażników,
 • System rejestracji czasu pracy przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania

Identyfikacja osób może się odbywać poprzez:

 • wprowadzenie odpowiedniego kodu
 • kartę magnetyczną
 • brelok zbliżeniowy
 • odcisk palca
 • Identyfikacja jest często dokumentowana przez system monitoringu, czyli każdy użytkownik używający czytnika jest nagrany na rejestratorze przez kamerę.

 

Stosując odpowiednie oprogramowanie urządzenia takie pozwalają na stworzenie systemu rejestracji czasu pracy. System taki przynosi wiele korzyści:

 • Uzyskujemy możliwość obiektywnej kontroli czasu pracy w dowolnym okresie,
 • Uzyskujemy samo dyscyplinowanie się pracowników dzięki świadomości kontroli, ewidencji i bilansowania czasu pracy,
 • Możemy zwolnić z obowiązku prowadzenia ewidencji obecności i czasu pracy personel kierowniczy,
 • Upraszczamy procedury wymagane przez kodeks pracy w wyniku ich odbiurokratyzowania i zautomatyzowania,
 • Podnosimy prestiż firmy,
 • W przypadku rozwoju firmy i zwiększenia zatrudnienia można rozbudować o dodatkowe punkty kontrolne i dowolną ilość kart.