Systemy alarmowe
Monitoring
Sieci strukturalne
Telewizja przemysłowa

Sklep Internetowy Certyfikaty

Systemy Sygnalizacji Alarmu Pożaru

Na rynku istnieją dwie linie central sygnalizacji pożarowej: konwencjonalne oraz adresowalne. W przypadku central konwencjonalnych konieczne było stosowanie wskaźników zadziałania czujki lub strefy tak, aby weryfikujący pożar mógł jak najszybciej go zlokalizować. W centralach adresowalnych każde urządzenie posiada unikalny adres po którym jest identyfikowane przez centralę. Pozwala to na wyświetlanie na centrali za pomocą wyświetlacza, informacji o pożarze z konkretnego czujnika, awarii jakiegokolwiek urządzenia lub innych komunikatów. Do obydwu rodzajów systemów są przeznaczone różne czujniki. Do systemów adresowalnych dostępne są moduły umożliwiające podpinanie czujek konwencjonalnych (umożliwia to wykorzystanie już istniejących linii dozorowych w nowszych rozwiązaniach.

Typowe czujki znajdujące zastosowanie w tego typu systemach to:

  • optyczne
  • termiczne
  • optyczno-tempetarurowe
  • jonizacyjne
  • płomienia
  • liniowe

Do central sygnalizacji pożarowej dostępnych jest szereg osprzętu umożliwiającego np.

  • powiadamianie do PSP
  • uruchomienie systemu gaszącego
  • otwarcie klap dymowych i inne

Firma nasza montuje i obsługuje centrale takich firm jak Bosch, Polon oraz Algorinet.

Dostępne są również optyczne czujki dymu autonomiczne (zasilane bateryjnie z wbudowanym sygnalizatorem) oraz do montażu w systemach alarmowych.

Czujka ta przeznaczona jest do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury.

Pozwala na wczesne wykrycie pożaru w niedużych obiektach - mieszkaniach, domach (w piwnicach, garażach, na